Laskenta

Pyöristyksiä

Excelillä voit pyöristää haluamaasi tarkkuuteen (esim. 2 desimaalia), katkaista luvun haluamaasi tarkkuuteen ilman pyöristystä, pyöristää haluamaasi kerrannaiseen (esim. 0,5 kerrannaiseksi), pyöristää parittomaksi luvuksi tai pyöristää parilliseksi luvuksi. Opi olennaiset taidot: pyoristys.xlsx.

Pivot-taulukot

Pivotilla lasket ison aineiston yhteenvedot ilman kaavojen tai funktioiden kirjoittamista. Tässä tuhti paketti alkuun pääsemiseksi: pivot.xlsx.

Tilastolliset tunnusluvut

Tilastolliset tunnusluvut (keskiarvo, keskihajonta jne.) voit laskea tilastollisilla funktioilla. Lisäksi voit laskea suodatetuille osa-aineistoille tunnuslukuja käyttämällä Aggregate (Kooste) -funktiota.

Mukana myös Excel 2016 uutuus Ruutu- ja janakaavio eli Box & Whisker, jota kutsutaan myös nimillä boxplot, laatikko- ja viivakaavio, laatikko- ja viiksikaavio.

Opi olennaiset taidot: tunnuslukuja.xlsx.

FREQUENCY (TAAJUUS) -funktio

Vaikka yhteenvetotaulukko (frekvenssitaulukko) on nykyään helppo toteuttaa pivot-taulukkona, niin FREQUENCY (TAAJUUS) -funktiolla on omat kannattajansa. Kannattaa tutustua: frequency.xlsx.

Rahoitusfunktiot

Rahoitusfunktioilla voi ratkoa koronkorkolaskentaan, jaksollisiin suorituksiin, luottoihin ja investointilaskelmiin liittyviä tehtäviä. Opi olennaiset taidot: rahoitus.xlsx.

Aiheeseen liittyvää luettavaa rahoi.pdf

Päivämäärillä ja kellonajoilla laskeminen

Päivämäärillä ja kellonajoilla laskeminen onnistuu, mutta vaatii jonkin verran kikkailua. Opi tärkeimmät aikalaskelmien niksit: aika.xlsx.

Ehtofunktioita

Tee taulukkosi älykkäiksi lisäämällä niihin automaattista päättelyä ehtofunktioita käyttäen. Esimerkkejä funktioiden IF(JOS), COUNTIF (LASKE.JOS), COUNTIFS (LASKE.JOS.JOUKKO), SUMIF (SUMMA.JOS), SUMIFS (SUMMAJOS.JOUKKO), AVERAGEIF (KESKIARVO.JOS), AVERAGEIFS (KESKIARVO.JOS.JOUKKO) käytöstä: ehto.xlsx.

Hakufunktioita

Ehtofunktioiden lisäksi voit lisätä taulukoihisi älyä hakufunktioilla. Esimerkkejä funktioiden HLOOKUP (VHAKU), VLOOKUP (PHAKU), INDEX (INDEKSI) ja MATCH (VASTINE) käytöstä: haku.xlsx

Vaihtoehtolaskelmia / Herkkyysanalyysiä

Jos kirjoitat kaavat ja funktiot siten, että kaikki lähtötiedot ovat omissa soluissaan, joihin viitataan kaavasta/funktiosta, niin vaihtoehtoisten laskelmien tekeminen sujuu nopeasti lähtötietoja vaihtelemalla. Tämän lisäksi Excelissä on monia lisätoimintoja vaihtoehtolaskelmien tekemiseen:

  • Scenario Manager (Skenaarionhallinta) mahdollistaa vaihtoehtoisiin lähtötietoihin perustuvien laskelmien tallentamisen.
  • Goal Seek (Tavoitteenhaku) -toiminnon avulla voit selvittää, millä lähtötiedolla kaavan tai funktion tulos on haluamasi suuruinen.
  • Data Table (Arvotaulukko) mahdollistaa moneen vaihtoehtoiseen lähtötietoon liittyvien laskelmien taulukoinnin.
  • Scroll Bar (Vierityspalkki) on mahdollista kytkeä lähtötietoon, jolloin voit tyylikkäästi vaihdella lähtötietoa vierityspalkkia säätämällä.

Opi olennaiset taidot vaihtoehtolaskelmista: vaihtoehto.xlsx

Esimerkki herkkyysanalyysistä ja tavoitteenhausta aiheena autoilun kulut diesel- ja bensakäyttöisillä autoilla polttoaine.xlsx

Aiheeseen liittyvää luettavaa vaihtoehto.pdf

Eri taulukoissa olevien tietojen yhdistäminen

Consolidate (Kokoa) -toiminnolla voit laskea yhteen eri taulukoissa olevia tietoja, kunhan taulukot ovat rakenteeltaan samankaltaisia. Opi käyttämään Consolidate (Kokoa) -toimintoa: kokoa.xlsx

Matriisikaavoja – vain kokeneille Excel-käyttäjille

Matriisikaavoilla saa aikaan asioita, jotka muuten vaatisivat VBA-ohjelmointia. Tutustu esimerkkeihin: matriisi.xlsx

Matemaattisia malleja

Jos olet kiinnostunut lineaarisesta regressiosta, todennäköisyysjakaumista, simuloinnista, aikasarjaennustamisesta tai lineaarisesta optimoinnista, niin tutustu menetelmäblogiini

Yksikkömuunnokset

Onko sinulla tarvetta muuntaa Celsius-asteita Fahrenheiteiksi, hevosvoimia kilowateiksi, tuumia senttimetreiksi jne. Excelin CONVERT (MUUNNA) funktiolla hoidat yksikkömuunnokset kätevästi. Tutustu esimerkkeihin: muunna.xlsx

 

Advertisement