Tiedon visualisointi

Visuaalinen taulukko

Jos tarkoitat taulukon muiden luettavaksi, niin taulukon ulkoasu kannattaa viimeistellä harkiten. Lue lisää artikkelista Visuaalinen taulukko

Olen kerännyt sinua varten hyviä ja suositeltavia käytänteitä Excel-tiedostoon vistaul.xlsx

Kaavion luonnin välttämättömät perustaidot

Numerotietoa voi havainnollistaa graafisesti monin tavoin. Opi olennaiset kaavoiden luontiin liittyvät asiat: kaavio.xlsx.

Taulukoita ja pylväitä

Numerot (lukumäärät, prosentit, eurot, keskiarvot jne.) esitetään yleensä taulukoina. Monissa tapauksissa on hyödyllistä havainnollistaa taulukon sisältöä pylväskuviona. Lue lisää artikkelista Taulukoita ja pylväitä

Olen kerännyt sinua varten hyviä ja suositeltavia käytänteitä taulukoiden ja pylväiden käyttöön. Toivottavasti saat Excel-tiedoston taulpylv.xlsx esimerkeistä ideoita ja malleja omiin taulukoihin ja pylväskuvioihin.

Pivot-kaaviot

Pivot-kaavioilla laadit nopeasti havainnollisia yhteenvetoja isoista aineistoista. Lue lisää mentelmäblogini artikkeleista

Nopea visualisointi

Voin visualisoida määrällisiä muuttujia suoraan ilman pivot-taulukoiden tai funktioiden käyttöä. Tähän sopivia kaaviolajeja ovat Histogram (Histogrammi), Box & Whisker (Ruutu- ja janakaavio), Scatter (Pistekaavio) ja Line (Viivakaavio). Histogram ja Box & Whisker ovat uusia kaaviolajeja versiossa Excel 2016. Yhteistä edellä mainitsemilleni kaaviolajeille on, että niillä voidaan visualisoida iso numeroaineisto suoraan ilman pivot-taulukoiden tai funktioiden käyttöä. Opi nopea visualisointi: kaavio1.xlsx.

Harvinaisempia kaavioita

Joidenkin kaavioiden tekeminen vaatii hieman vaivan näköä. Opi miten tehdään Ikäpyramidi, mielipideprofiili, Ganttin kaavio ja funktion kuvaaja: kaavio2.xlsx

Aikasarjojen esittäminen

Jos esität aikasarja-muotoista tietoa, niin opettele olennaiset aikasarjojen esittämiseen tarvittavat niksit: aikasarja.xlsx

Tietopalkit, väriasteikot ja sparkline-kaaviot

Ehdollisen muotoilun avulla voit lisätä soluihin lukujen suuruuksia kuvaavat pylväät tai lukujen suuruudesta riippuvat taustavärit. Näiden avulla voit helpottaa erojen ja poikkeuksien havaitsemista. Kehityssuuntaa tai jakaumaa voit havainnollistaa sparkline-kaavioilla. Näistä olen kirjoittanut artikkelit:

Advertisement