Exceliä oppii Excelillä

Minun mielestäni Excelin käyttöä oppii tehokkaimmin Exceliä käyttämällä. Sen vuoksi tässä blogissa on vähän ohjetekstiä, mutta paljon linkkejä Excel-tiedostoihin. Excel-tiedostot toimivat itseopiskelupaketteina ja ne on varustettu ohjeilla, joiden avulla voit harjoitella esitettyjä asioita.

Tämän blogin oppimateriaalit sopivat Windows-versioihin Excel 2013 ja Excel 2016 sekä soveltuvin osin Mac-versioon Excel 2016. Varaudu kuitenkin pieniin poikkeamiin eri versioiden välillä.

Olen jaotellut materiaalit viiteen osioon:

Ajan myötä jokaiseen osioon kertyy lisää materiaalia ja tarpeen mukaan päivitän olemassa olevia.

Excel sisältää niin paljon ominaisuuksia, että niiden järjestelmällinen ulkoa opettelu saatikka sitten opettaminen ei ole mahdollista. Opittuasi olennaiset taidot, opit lisää käyttämällä ja kokeilemalla.