Exceliä oppii Excelillä

Minun mielestäni Excelin käyttöä oppii tehokkaimmin Exceliä käyttämällä. Sen vuoksi tässä blogissa on vähän ohjetekstiä, mutta paljon linkkejä Excel-tiedostoihin. Excel-tiedostot toimivat itseopiskelupaketteina ja ne on varustettu ohjeilla, joiden avulla voit harjoitella esitettyjä asioita.

Tämän blogin oppimateriaalit sopivat Windows-versioihin Excel 2013, Excel 2016, Excel 2019, Excel 2021 ja Excel for Microsoft 365 sekä soveltuvin osin Excel 2016 for Mac, Excel 2019 for Mac, Excel 2021 for mac ja Excel for Microsoft 365 for Mac. Varaudu kuitenkin pieniin poikkeamiin eri versioiden välillä.

Olen jaotellut materiaalit viiteen osioon:

Ajan myötä jokaiseen osioon kertyy lisää materiaalia ja tarpeen mukaan päivitän olemassa olevia.

Excel sisältää niin paljon ominaisuuksia, että niiden järjestelmällinen ulkoa opettelu saatikka sitten opettaminen ei ole mahdollista. Opittuasi olennaiset taidot, opit lisää käyttämällä ja kokeilemalla.